Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar una anàlisi d'ús i de mesurament de la nostra web, per millorar els nostres serveis, així com per facilitar publicitat personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències. Podeu canviar la configuració de les galetes o obtenir més informació, veure política de cookies. Entenc i accepto l'ús de cookies.

Política de Protecció de Dades

D’acord amb el que s’estableix al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (“RGPD”) i la seva normativa de desenvolupament, la Fundació Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) l’informa a propòsit del tractament que durà a terme sobre de les seves dades personals, com a Responsable del Fitxer.

Amb quines finalitats es tractaran les seves dades?

 • Possibilitar la gestió de la seva sol·licitud, procés d’admissió i matrícula en qualsevol dels programes de màster, cursos i altre tipus de formació dins l’oferta de l’IBEI.
 • Possibilitar la gestió acadèmica, econòmica, administrativa i de qualsevol altre tipus que resulti imprescindible per a la prestació dels serveis acadèmics relacionats amb el programa docent al qual s’hagi matriculat.
 • Possibilitar la gestió de les pràctiques i activitats formatives dels alumnes a empreses, institucions, organismes o altres centres, tant nacionals com internacionals.
 • Gestió relativa a la sol·licitud de beques i altres ajuts.
 • Gestió d’intercanvis amb altres centres.
 • Enviament de comunicacions a propòsit de l’IBEI activitats, esdeveniments, etc., fins i tot un cop acabat el curs.
 • Possibilitar la presa d’imatges de l’activitat docent de l’IBEI o d’actes relacionats amb la mateixa (actes d’inici i clausura del curs) per a finalitats informatives o promocionals de l’IBEI.

Amb quina base de legitimació tracta l’IBEI les seves dades?

 • Les seves dades es tractaran per a possibilitar la prestació dels serveis contractats en base al compliment contractual.
 • En el cas dels enviaments d’informació a propòsit de l’IBEI, un cop acabat el curs, el consentiment prestat.
 • En el cas d’enviaments remesos durant el curs contractat, un interès legítim de l’IBEI de comunicació d’activitats d’interès pels alumnes i de màrqueting directe en el cas d’informació a propòsit de l’oferta docent.
 • En el cas de l’enregistrament d’imatges durant l’activitat docent o la celebració d’esdeveniments, el seu consentiment.

A quins tercers comunicarem les seves dades?

 • Centres universitaris que titulen o cotitulen els estudis de l’IBEI.
 • Centres o altres tercers per a la gestió de pràctiques o intercanvis.
 • Altres comunicacions necessàries per a la prestació dels serveis contractats, com per exemple la gestió dels pagaments o les assegurances dels alumnes.

Transferències internacionals de dades

En determinats supòsits, essencialment en el cas dels intercanvis, les seves dades poden ser comunicades a tercers fora de l’EEE, en tot cas aquestes comunicacions sempre seran imprescindibles per a possibilitar la correcta prestació dels serveis contractats per vostè.

Durant quan de temps tractarem les seves dades?

 • En general les seves dades es tractaran el temps necessari per poder prestar-li els serveis contractats i es mantindrà aquella informació necessària conforme a la normativa reguladora de l’activitat acadèmica desenvolupada per l’IBEI i els centres que titulen o cotitulen els estudis.
 • Respecte al enviament de comunicacions, un cop acabat el curs, i que li remetrem com a ex alumne, fins que vostè no ens indiqui el contrari.

Quin tipus de dades tractarem?

 • Dades identificatives i de contacte: Nom i cognoms, Any de naixement, Adreça, Telèfon contacte, DNI/NIE/Passaport, Nacionalitat, Correu electrònic, imatge.
 • Dades econòmico-financeres: Dades bancàries.
 • Dades de salut: D'alguns estudiants concrets, en cas que siguin rellevants per una correcta prestació dels serveis.
 • Dades acadèmiques: Títols anteriors, notes, etc. I tota la informació acadèmica que es generi durant el curs.

D’on hem obtingut les seves dades?

Amb caràcter general les dades tractades ha estat facilitades per vostè o seran obtingudes en el context de la prestació dels serveis acadèmics.

En tant quan l’IBEI tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'està duent a terme.

Rectificació.- L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir o bé que es completin aquelles que fossin incompletes.

Supressió.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas, la supressió estarà subjecte als límits establerts a la norma reguladora.

Limitació de la seva tramitació.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’IBEI deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclams.

Dret a la portabilitat de la seva informació.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i per transmetre a un altre responsable del tractament.

Els esmentats drets es podran exercir mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a l’IBEI, C/ Ramon Trias Fargas 25-27, 08005 Barcelona o mitjançant correu electrònica a l'adreça d'e-mail: comunicacio@ibei.org

Què passa si no ens facilita les dades sol·licitades?

Totes les dades sol·licitades son necessàries per a la prestació dels serveis demandats, si no ens facilita alguna d’aquestes dades imprescindibles, podria no ser possible la prestació dels serveis sol·licitats.

Tutela de les autoritats de control

En cas que ho cregui oportú, podrà sol·licitar la tutela de l’òrgan de tutela corresponent a l’IBEI, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

Registra't als nostres webinars informatius per cadascun dels programes de màster. Llegeix més