Utilitzem cookies pròpies i de tercers per realitzar una anàlisi d'ús i de mesurament de la nostra web, per millorar els nostres serveis, així com per facilitar publicitat personalitzada mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació i preferències. Podeu canviar la configuració de les galetes o obtenir més informació, veure política de cookies. Entenc i accepto l'ús de cookies.

IBEI Graduate Summer School

1. INTRODUCCIÓ

1.1. INSTITUT BARCELONA D'ESTUDIS INTERNACIONALS (d'ara endavant, IBEI) responsable del lloc, posa a disposició dels/de les usuaris/àries aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions establertes en la normativa vigent en matèria de persones consumidores i usuàries, quan el contractant tingui aquesta consideració, així com de la Llei 34/2002, de Serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions generals de contractació de serveis.

1.2 Tota persona que utilitzi els serveis del lloc o faciliti les seves dades assumeix el paper de persona usuària i es compromet a l'observança i el compliment rigorós de les disposicions contingudes aquí, així com a qualsevol altra disposició legal que hi sigui aplicable.

1.3 Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit.

1.4 L’IBEI es reserva el dret de modificar qualsevol mena d'informació que pugui aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels/de les usuaris/àries aquestes modificacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web de l’IBEI. En tot cas, les modificacions només seran vinculants per a les persones usuàries que contractin serveis amb posterioritat a la modificació.

1.5 En aquest sentit es recomana la revisió periòdica de les presents Condicions.

1.6 L’IBEI es reserva el dret de denegar o restringir l'ús i/o accés del lloc web d'un/a usuari/ària, davant l'incompliment de les presents condicions generals, sense dret a rebre cap compensació ni cap indemnització per aquest fet.

2. IDENTITAT DE LES PARTS

2.1. D'una banda, l’IBEI Institut Barcelona d'Estudis Internacionals Fundació Privada, proveïda de CIF G63518476, amb domicili al carrer Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona i d'altra la persona usuària major d’edat, que serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l'IBEI.

3. LLENGUA O IDIOMA DE CONTRACTACIÓ

Abans de començar el procediment de contractació, la persona usuària podrà triar l'idioma en què vulgui fer la contractació entre els següents: castellà, català i anglès. Això no obstant, en cas de conflicte entre les versions del present document, prevaldrà la versió en idioma castellà.

4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

4.1 Per a la inscripció a la Summer School in Global Politics and Policy, a través d’aquest lloc, la persona usuària haurà de seguir els passos següents:

 1. Introducció de les dades identificatives i de contacte del/de la sol·licitant, a l'apartat corresponent.
 2. Elecció de la categoria de registre.
 3. Elecció del mètode de pagament.
 4. Acceptació del tractament de dades.
 5. Acceptació de les condicions del servei.
 6. Autoritzacions remissió de comunicacions i imatges (voluntàries).
 7. Redirecció a la passarel·la de pagament en cas de pagament amb targeta.
 8. Realització del pagament corresponent. En cas de transferència bancària s'haurà de fer manualment i enviar-ne el comprovant de pagament a csanchez@ibei.org
 9. Enviament de la confirmació de la sol·licitud d'inscripció via e-mail. L’esmentat e-mail conté la informació facilitada i servirà com a comprovant de la sol·licitud realitzada.

4.2 No s’arxivarà automàticament el document electrònic en què es formalitzi el contracte; us recomanem que deseu el correu electrònic de confirmació.

4.3 Podreu corregir qualsevol error en la introducció de les dades mentre les introduïu. En determinats casos, en el mateix formulari se us assenyalaran errors en emplenar-lo.

Si un cop tramesa la confirmació detecteu alguna dada incorrecta, podeu posar-vos en contacte amb csanchez@ibei.org

En cas que es detecti un error en el preu de la inscripció i/o en el de qualsevol aspecte de la inscripció (categoria triada), l'IBEI es posarà en contacte amb el/la interessat/da al més aviat possible per solucionar la incidència.

5. PREUS

5.1. Els preus dels serveis exposats al lloc web inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA).

5.2 Els preus es troben expressats en euros (€).

5.3. Rebreu confirmació de la sol·licitud d'inscripció via e-mail. L’esmentat e-mail contindrà la informació facilitada i us servirà com a comprovant de la sol·licitud realitzada. Si necessiteu una factura, contacteu amb csanchez@ibei.org

6. FORMA DE PAGAMENT

6.1. Es podran fer servir els següents mitjans de pagament:

 •         Targeta de crèdit Visa, MasterCard o Maestro, a través de passarel·la de pagament d'entitat bancària.
 •         Transferència bancària.

7. DESISTIMENT I POLÍTICA DE CANVIS I DEVOLUCIONS

7.1 Dret de desistiment:

7.1.1. Teniu dret de desistir del present contracte en un termini de catorze (14) dies naturals sense necessitat de justificació, enviant per email a csanchez@ibei.org una declaració inequívoca de la decisió de desistir del contracte.

7.1.2. El termini de desistiment expirarà als catorze (14) dies naturals a comptar a partir del dia que hàgiu dut a terme la contractació.

En cas de situacions excepcionals com poden ser la impossibilitat d'assistir als cursos per motius de cancel·lació de vols (o qualsevol altre mitjà de transport), denegació de visat o malaltia, es tindrà dret a la devolució de l'import.

Per a qualsevol altra situació particular, si us plau, poseu-vos en contacte amb csanchez@ibei.org

7.1.3. Per complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici d'aquest dret per part vostra sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

7.2. Conseqüències del desistiment:

7.2.1. En cas de desistiment per la vostra banda, us tornarem tots els pagaments rebuts de la vostra part, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard catorze (14) dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la vostra decisió de desistir del present contracte.

7.2.2. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vosaltres per a la transacció inicial, tret que us hi hàgiu manifestat expressament en contra; en tot cas, no s’incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

8. RESPONSABILITAT I EXEMPCIÓ DE LA RESPONSABILITAT

8.1 En termes generals, l’IBEI no assumirà cap altra responsabilitat que vagi més enllà de les legalment previstes per a la contractació per mitjans electrònics.

9. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS

L’IBEI es reserva el dret de modificar els Termes i Condicions del Lloc Web, per la qual cosa us correspon la responsabilitat exclusiva de llegir-los periòdicament, ja que són aplicables els vigents en cada moment d'ús o subscripció del contracte.

10. CLÀUSULA DE SALVAGUARDA

La possible invalidesa o ineficàcia d'una o diverses clàusules de les presents condicions generals, deguda a qualsevol causa, no en determinarà la invalidesa o la ineficàcia del conjunt, que romandrà vigent i eficaç per a totes les altres clàusules.

11. JURISDICCIÓ APLICABLE I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Per a la resolució de controvèrsies sorgides amb motiu de les transaccions realitzades a través del Lloc Web, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’IBEI, excepte en aquells supòsits on la llei determini l’existència d’un fur exclusiu.

La Comissió Europea, conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, facilita una plataforma de resolució de litigis en línia en matèria de consum que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Els consumidors hi podran trametre les reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.